Spoedgevallen

Spoedgevallen

In het geval van een levensbedreigende situatie belt u direct 112.
Voor andere spoedeisende aandoeningen, die niet kunnen wachten tot het spreekuur, belt u:

Tijdens kantooruren

Dhr R.J. Arendshorst
0320-28 56 60  toets 1

Mw. M.S.L. Arendshorst
0320-28 56 50  toets 1

Buiten kantooruren

Buiten de praktijkuren (na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend), kunt u voor dringende medische hulp, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, terecht bij de huisartsenpost:
0900-333 6 333