Tevredenheid & klachten

Tevredenheidsonderzoek

Eind 2015 is onder patiënten van de huisartsenpraktijk een patiënt tevredenheidsonderzoek gehouden. De rapportage bevat de uitkomsten van een meting van de ervaringen van Huisartsenpraktijk Arendshorst & Arendshorst.

Onderdeel Gemiddelde score (1-10)
Bereikbaarheid 8.4
Telefonische afspraak maken 6.0
Medewerker algemene balie 8.0
Wachtkamer 8.0

Tips

Wij werken continu aan verbetering daarom staan wij open voor uw  feedback!
Laat het de praktijk weten wanneer u ergens tegen aan loopt en ons een tip wilt geven of wanneer u tevreden bent. Dit kunt u doen via de mail van de assistentes. Voor de praktijk van Drs. R.J. Arendshorst: info.arendshorst@ezorg.nl. Voor de praktijk van Drs. M.S.L. Arendhorst: assarendshorst@ezorg.nl

Klacht?

Heeft u een klacht over de praktijk of een medewerker? Dan adviseren wij u dit eerst op papier te zetten en naar ons toe te sturen. Wij zullen dit dan met veel aandacht lezen en u uitnodigen op de praktijk. Komt u er samen toch niet uit dan kunt u een officiële klacht indienen via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van SKGE (www.skge.nl

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl